Waarom Nederland zoveel last heeft van Filezwaarte

  Begin oktober 2018 meldde de ANWB dat de filezwaarte op de Nederlandse wegen met maar liefst 13% is toegenomen is ten opzichte van het derde kwartaal in 2017. Eerder was er al een bericht waaruit bleek dat het aantal files in de eerste zes maanden van 2018 met 20% was gestegen in vergelijking met het 1e halfjaar van 2017.

  De snelwegen A27, A4, A58 en A2 staan bekend om de lange files. In de herfst en winter wordt dat nog erger als extra neerslag en ongelukken zorgen voor extra lange files. Slechte banden en uitval van auto onderdelen zorgen in dit seizoen ook dat er meer auto’s op de pechstrook komen te staan.

  Daarnaast worden de Nederlandse wegen door de aantrekkende economie intensiever gebruikt, wat leidt tot een toename van files. De Nederlandse overheid probeert het fileprobleem op te lossen door nieuwe wegen aan te leggen, de maximumsnelheid te verlagen, sneller op te ruimen na een ongeval en weggebruikers te informeren over alternatieve routes via realtime data, wat bijvoorbeeld zichtbaar is via een Heads Up Display (HUD) waarmee je je ogen niet van de weg hoeft te halen.

  Zelfrijdende auto’s kunnen in de toekomst ook een manier zijn om files te verkorten of te verminderen. Deze ontwikkeling is nu al in gang gezet. Zelfrijdende auto’s maken minder menselijke fouten zodat het aantal ongelukken kan afnemen. Het optimaliseren van de reistijd door onderlinge communicatie, bijvoorbeeld in een colonne vrachtwagens, behoort ook tot de mogelijkheden.

  Zelf kun je het fileleed terugdringen door goede winterbanden te gebruiken die je grip op een winterse weg verhogen. Zorg hierbij dat je het bandenprofiel regelmatig laat controleren want zeker in de winter is dat erg belangrijk voor de veiligheid.

  Files lijken in de winter onvermijdelijk, maar het leed kan verzacht worden door goede, tijdige informatie over het verkeer en een goede uitrusting van je auto.